slider Image 1 slider Image 2 slider Image 3 slider Image 4

#3 gode grunde

1. Billige boliger - Plads til alle

København skal have plads til alle, også mennesker med små indkomster og studerende. Der skal bygges mange flere boliger, så priserne ikke bare stiger og stiger.

Jeg ønsker en by, hvor der bygges billige almene boliger side om side med private boliger, så der ikke opstår socialt udsatte områder og rigmandskvarterer. 

2. Bedre skoler - mere faglighed

Alle mennesker skal have ret til en god uddannelse, så de kan forfølge deres drømme for et godt liv, og arbejde og forsørge sin familie. Vores skoler skal have fokus på en stærk faglighed, mere tid til dansk og matematik.

Særligt vigtigt for mig er det, at samfundet støtter op om dem, som bliver skoletrætte og risikerer at droppe ud.

3. Social retfærdighed - vi skal alle være her

Københavns velstand skal ikke kun komme den velstillede og ressourcestærke klasse til gavn. Der skal investeres i mere personlig hjælp til ensomme, psykisk syge, misbrugere, handicappede samt vores gamle.

Jeg mener, at vores velfærd skal sikre, at man kan leve et fornuftigt liv, også selv om man kommer ud for en trafikulykke og havner i kørestol eller at man bliver syg som gammel.

 


Bliv medlem

Som medlem af Socialdemokraterne kan du deltage i beslutninger, vælge en folketingskandidat i din kreds - eller selv stille op. Du kan også deltage i valgkampe, kurser eller debatter.

Info sider om Jakob Hougaard

Lidt mere info om Jakob